Poesía catalana: Jordi Valls

Jordi Valls

Jordi Valls (Barcelona, 1970) es uno de los poetas más destacados de la poesía catalana contemporánea. Ha publicado, entre otros:  La mà de batre, Violència gratuïta y Última oda a Barcelona. Los siguientes poemas son los primeros que se traducen al castellano, en la versión de Mario Bojórquez y del propio Jordi Valls.

 

L’instant improcedent

 

Fixa’t en coses rígides

I en esquemes.

Gabriel Ferrater

 

Voldré descriure una pedra qualsevol

Com si m’aturés a la cruïlla del rellotge,

Enllà a la vora del riu, on mantinc

L’ull de la finestra obert amb voluntat

De representar-me íntegre.

 

Íntegre sóc

Dins d’una primavera cantelluda,

Irregular, gravitatòriament propia

I estable. Aprenc amb matissos i pols

La modestia llançada per terra,

El granit particular, amb les seves sombres

Projectades al silenci. Respiro

Monestirs de gregorià absolut,

Perquè aquest instant el dicto jo;

I la pedra deixa de ser un objecte primari,

S’insereix dins meu i em xucla tot el valor

Que li demano. Així doncs, coneixeré la llum

Reblanida d’impureses, el meu desig

De pensar en la pedra i en l’òrbita

De no deixar-me captivar per les simetries

Belles de l’ordre geomètric,

Que m’hipnotizen tot el que voldria fer

Intuïtivament però que limiten l’abast

Del meu entorn.

Així que aquest instant

De fulls en blanc a la llibreta,

El retindré a les mans contra la panxa

Buida de la identitat, fins que es podreixin

Els gira-sols del dia, i els ulls,

-que no son ulls, sinó la pedra qualsevol-

s’eixuguin de llum, al mig del pas,

i es vagin descrivint, vermells passius

de fang primigeni.

 

(Natura morta, 1998)

 

 

 

 

 

Es fa fosc

I em va mirar els ulls amb tendresa.

Alguna vegada jo vaig ser ella,

Com ella podia haver estat jo.

“Ballarem al cabaret de vidres falsos

en una sala vermella i buida”.

 

Fora queia

La neu discreta dels pobres

I en moria de fred i miseria,

Quan simultàniament la finestra s’omplia

Del mateix baf i canviava de parella de ball.

 

Tan tan tan

Tan tan tan

Tan tan tan.

 

Era inquietant sentir la música divina del vals

Con es gronxava als meus braços

Pels milers de rostres ofegats per la riuada.

Jo sóc aquest i aquest  i també aquest altre.

Els destins s’entrellacen del jo al nosaltres

I som un únic destí que divergeix

En fer-se indefinit.

 

Però aquesta foscor que s’omple

De vidres falses i arriba a la pell de les fulles

No surt de mi, la transmeto a una nova identitat.

Torno a mirar el rellotge, ara el ball és una polca

I es fa fosc.

 

Morir per néixer i de nou néixer per morir.

Camono sobre les meves pròpies cendres

I em veig el cos incinerat con s’escampa

Al llarg del camí.

Perquè la unitat és el centre del univers

I alhora qui desenvolupa l’infinit en multiplicitat,

Com una reacció en cadena.

 

Per això ara em vaig confonent en la foscor

Del hip-hop i de l’àcid.

M’estimbo contra un camió de Mercabana

A 160 km/h i en sentit contrari per la Ronda de Dalt.

Es fa fosc i tanco els ulls a l’inevitable.

En marejo. Em marejo. Em marejo.

Continuar és existir dins una fracció

Del que vam ser i assumit-ho com si fos un tot.

Així l’escombra que recull el borrissol

-les molècules oblidades que es dissolen

fins que torno a compactar-les-.

El borrissol del rebuig i els àcars en un sol cos,

“de vegades, tinc la sensació que ens trobem

al fnal de la quarta era i que Shiva

ara apareix convertida en bomba atómica”

Mira’m. T’he dit que em miris.

Vull veure’m en tu, quan el fum

Puja cap el sostre i només percebo instants,

Quan l’oblit ho omple tot amb fragments de vidre.

 

Em vas mirar als ulls amb tendresa

I sóc jo qui canvio dins teu,

Vull ser la flor pètria del desert,

I no el rebombori de les multituds.

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

 

Així m’afirmo en la complexitat del plural

I en l’articulació del cant interior

Amb pètals als llavis.

Així genero amb les llàgrimes del llenguatge,

L’harmonia de l’oratori.

 

(Oratori, 2000)

 

 

 

El instante improcedente

 

Fíjate en cosas rígidas

Y en esquemas.

Gabriel Ferrater

 

Querría describir una piedra cualquiera

Como si me parara al cruce del reloj,

Allá a orillas del río, donde mantengo

El ojo de la ventana abierto con voluntad

De representarme íntegro.

 

Soy íntegro

Dentro de una primavera áspera

Irregular, gravitatoriamente propia

Y estable. Aprendo con matices y polvos

La modestia lanzada por tierra,

El granito particular, con sus sombras

Proyectadas al silencio. Respiro

Monasterios de gregoriano absoluto,

Porque este instante lo dicto yo;

Y la piedra deja de ser un objeto primario,

Se inserta dentro de mí y me chupa todo el valor

Que le pido. Así pues, conoceré la luz

reblandecida de impurezas, mi deseo

De pensar en la piedra y en la órbita

De no dejarme cautivar por las simetrías

Bellas de el orden geométrico,

Que me hipnotizan todo lo que querría hacer

Intuitivamente pero que limitan el alcance

De mi entorno.

Así que en este instante

De hojas en blanco en la libreta,

Lo retendré en las manos contra la barriga

Vacía de la identidad, hasta que se pudran

Los girasoles del día, y los ojos,

-que no son ojos, sino la piedra cualquiera-

se enjugan de luz, en medio del paso,

y se van describiendo, rojos pasivos

de barro primigenio.

 

 

 

Se hizo oscuro

Y me miró a los ojos con ternura.

Alguna vez yo fui ella,

Como ella podía haber sido yo.

“Bailaremos en el cabaret de vidrios falsos

en una sala roja y vacía”.

 

Afuera caía

La nieve discreta de los pobres

Y morían de frío y de miseria,

Cuando simultáneamente la ventana se llenaba

Del mismo vapor y cambiaba de pareja de baile.

 

Tan tan tan

Tan tan tan

Tan tan tan.

 

Era inquietante sentir la música divina del vals

Como se columpiaba en mis brazos

Por los miles de rostros ahogados por la riada.

Yo soy este y este y también este otro.

Los destinos se entrelazan del yo al nosotros

Y somos un único destino que diverge

En hacerse indefinido.

 

Pero esta oscuridad que se llena

De vidrios falsos y llega a la piel de las hojas

No sale de mí, la transmito a una nueva identidad.

Vuelvo a mirar el reloj, ahora el baile es una polca

Y se hace oscuro.

 

Morir por nacer y de nuevo nacer por morir.

Camino sobre mis propias cenizas

Y veo como mi cuerpo incinerado se desperdiga

A lo largo del camino.

Porque la unidad es el centro del universo

Y a la vez quien desarrolla el infinito en multiplicidad,

Como una reacción en cadena.

 

Por esto ahora me voy confundiendo en la oscuridad

Del hip-hop y del ácido.

Me estrello contra un camión de Mercabana

A 160 km/h y en sentido contrario por la Ronda de Dalt.

Se hace oscuro y cierro los ojos a lo inevitable.

Me mareo. Me mareo. Me mareo.

Continuar es existir dentro de una fracción

De lo que fuimos y asumirlo como si fuera un todo.

Así la escoba que recoge el vello

-las moléculas olvidadas que se disuelven

hasta que vuelvo a compactarlas-.

El vello del rechazo y los ácaros en un solo cuerpo,

“a veces, tengo la sensación de que nos encontramos

al final de la cuarta era y que Shiva

ahora aparece convertido en bomba atómica”

Mírame. Te he dicho que me mires.

Quiero verme en ti, cuando el humo

Sube hacia el techo y sólo percibo instantes,

Cuando el olvido lo llena todo con fragmentos de vidrio.

 

Me miraste a los ojos con ternura

Y soy yo quien cambio dentro de ti,

Quiero ser la flor pétrea del desierto,

Y no el alboroto de las multitudes.

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

Bla bla

 

Así me afirmo en la complejidad del plural

Y en la articulación del canto interior

Con pétalos en los labios.

Así genero con las lágrimas del lenguaje,

La armonía del oratorio.

 

(Oratori, 2000)

 

(Traducción de Mario Bojórquez  en La lengua lemosina. Antología de la nueva poesía catalana, México, Ediciones de Media noche, 2010)

 

 

 

 

LA LLUITA

 

 

Evocar els cedres bellíssims del Líban

o els semàfors tricolors de Badalona.

Sadollar-se d’esbarzers florits de flama

o jeure badoc a l’ull televisiu.

Tant és.

Exiliats els uns com els altres,

s’enfronten al món sense saber res més

que el seu pas errant testimoni de l’aigua,

mentre raja l’oblit i s’amara d’absència.

 

Abu Bakr At-Turtuixi diu a la rotllana

com l’ús sagrat de la pedra pot fermar

l’instint de resistència contra l’armat.

 

El meu avi construeix un hortet; es distreu

amb poca cosa: cull un tomàquet verd,

amaneix un enciam amb oli cru d’oliva

i aixafa les bledes, tan desganat,

que menjar-se l’orgull per amor als fills

ha estat l’àpat de cada dia, l’herència

d’una victòria sense motiu aparent.

 

 

 

 

 

LA LUCHA

 

Evocar los cedros bellísimos del Líbano

o los semáforos tricolores de Badalona.

Hartarse de zarzas florecidas de llamas

o echarse embobado al ojo televisivo.

Da igual.

Exiliados unos como otros,

se afrontan al mundo sin saber nada más

que su paso errante testimonio del agua,

mientras mana el olvido y se amara de ausencia.

 

Abu Bakr At-Turtuixi dice al redondel

cómo el uso de la piedra puede atar

el instinto de resistencia contra el armado.

 

Mi abuelo construye un huerto; se distrae

con poca cosa: recoge un tomate verde,

aliña una lechuga con aceite crudo de oliva

y chafa las acelgas, tan desganado,

que comerse el orgullo por amor a los hijos

ha sido la comida de cada día, la herencia

de una victoria sin motivo aparente.

 

 

 

 

SENECTUD

 

A mesura que passen els anys, les pèrdues

baixen el valor afegit. L’experiència

amaga les arrugues amb maquillatge,

però la lletjor a contrallum s’afirma.

Ens fem grans i cada solc demostra l’ombra

que ens calça el temps, la sentència de la vida

supura les nafres del leprós. Llepes

la mà indesitjable de la maduresa

fruita macada d’un costat de l’esfera,

de l’altra, l’èxtasi, el frau de ser jove

una vegada més. Però el llit és ample

i els llençols rebregats guarden tresors muts

que no confessaries a l’ancià que espera

a la sala fosca, el seu torn. Llavors hi entres.

 

 

 

 

 

 

SENECTUD

 

A medida que pasan los años, la pérdidas

bajan el valor añadido. La experiencia

esconde las arrugas con maquillaje,

pero la fealdad a contraluz se afirma.

Nos hacemos mayores y cada surco demuestra la sombra

que nos calza el tiempo, la sentencia de la vida

supura por las llagas del leproso. Lames

la mano indeseable de la inmadurez

fruta magullada de un lado de la esfera,

de la otra, el éxtasis, el fraude de ser joven

una vez más. Pero la cama es ancha

y las sábanas arrugadas guardan tesoros mudos

que no confesarías al anciano que espera

en la sala oscura, su turno. De seguida entras.

 

 

 

 

 

 

C/ COBALT

 

Aquest cel núvol de gavina que xiscla

al voltant del Llobregat,

entre aigües plàcides

d’una indústria moribunda. Detergent

entre canyissars i rates i deixalles.

Miràvem el cel, ploràvem la ciutat.

Un soroll esmorteït, llunya, és la nostàlgia

de la llum més sagrada. 1 es van marcint

dos llavis ensangonats, clars, entre espasmes

al so vibràtil dels cables elèctrics.

Abella sense flor, excitada entre el desvari

del quasi tacte, la mel del malson

tèbia davant del rusc redescobert.

– Com serp a l’aguait del nadó profètic,

l’ombra bramant baixa en un cistell de cànem. –

La temptació és un foc insuportable

de cames llargues i camins lliscant, delerosos.

Dins la mucosa, fins fer sang. Tot és plor

per procrear-se, cansats, mirant el riu,

oblidats com una engruna surant a l’aigua.

 

 

 

 

 

C/ COBALT

 

Este cielo nublo de gaviota que chilla

rodeando el Llobregat,

entre aguas plácidas

de una industria moribunda. Detergente

entre cañizales, ratas y basura.

Mirábamos el cielo, llorábamos la ciudad.

Un ruido amortiguado, lejano, es la nostalgia

de la luz más sagrada. Y se van marchitando

dos labios ensangrentados, claros, entre espasmos

al son vibrátil de los cables eléctricos.

Abeja sin flor, excitada entre el delirio

del casi tacto, la miel de la pesadilla

templada frente la colmena descubierta.

– Como serpiente al acecho del niño profético,

la sombra bramante baja en una cesta de cáñamo. –

La tentación es un fuego insoportable

de piernas largas y caminos deslizando, deseosos.

Dentro la mucosa, hasta sangrar. Todo es llanto

para procrearse, cansados, mirando el río,

olvidados como migaja flotando en el agua.

 

 

(Del libro “Violència gratuïta” ed. 62, 2006 -Premi Jocs Florals de Barcelona. / Traducción de Jordi Valls)

 

 

 

 

 

 

Datos vitales

Jordi Valls i Pozo (Barcelona, 25 de enero de 1970) es un poeta en lengua catalana. Aunque nació en Barcelona, ha vivido muchos años en la cercana localidad de Santa Coloma de Gramenet. Presidió la Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana (Asociación de Jovenes Escritores en Lengua Catalana) entre 1994 y 1996, siendo actualmente miembro de la Associació de Escriptors en Llengua Catalana (Asociación de Escritores en Lengua Catalana). Ha publicado los siguientes libros: D’on neixen les penombres? (Premio Martí Dot de Sant Feliu de Llobregat), 1995; Natura morta (Premio Vila de Martorell de poesia) ,1998; Oratori (Premio Senyoriu d’Ausiàs March), 2000; La mel d’Aristeu (Premio Gorgos de poesia), 2003; La mà de batre (Premio Grandalla de poesia en la Nit Literària Andorrana), 2005; Violència gratuïta (Premio Jocs Florals de Barcelona), 2006; Última oda a Barcelona (con Lluís Calvo i Guardiola) (2008). Al ganar los juegos florales de poesía de Barcelona en 2006 se convirtió en el primer poeta en ostentar el título de Poeta de la Ciutat de Barcelona. De profesión librero, toda su obra ha sido escrita en catalán y estos son los primeros poemas traducidos al castellano.

También puedes leer